Bio-ecologisch

Bio-ecologisch bouwen is mens- en milieuvriendelijk bouwen. Hierbij wordt met meer rekening gehouden dan alleen met de kwaliteit van het eigen wooncomfort en met energievriendelijke technieken.

  • Ruimte: hoe past onze woning in de ruimte waar we willen bouwen?
  • Water: verspillen we geen water? Hoe kunnen we regenwater recupereren?
    Kunnen we ons huishoudelijk water zelf zuiveren?
  • Energie: goed isoleren betekent een comfortabel binnenklimaat en weinig energieverliezen.
  • Materialen: welke effecten hebben de gebruikte materialen op milieu en gezondheid?
    Maken we zoveel als mogelijk gebruik van nagroeibare of hernieuwbare grondstoffen?