Ecoverbo: voor wie?

  • Je kiest bewust voor bio-ecologisch verbouwen, want mens- en milieuvriendelijk bouwen past in jouw visie op het leven.
  • Je hebt uiteraard al eigen ideeën, maar je staat open voor verrassende, innovatieve, ongewone oplossingen waaraan je zelf nog niet gedacht had.
  • Je zoekt iemand die voor jou nauwkeurig plant, begeleidt en uitvoert.
  • Je zoekt iemand die mogelijkheden kan bedenken zonder in de beperkingen van vandaag te blijven hangen.